Ngày dương lịch
Ngày âm lịch      

Hanoi, VN những đám mây vỡ

nhiệt độ từ 13 - 13℃, gió 4.25m/s, khả năng mưa 82%, áp suất 1024 hpa

Danh mục

Được quan tâm