Là vòng xoay tính tuổi thai kỳ bắt đầu từ ngày thụ thai đến ngày sinh. Căn cứ dự đoán tuổi của thai kỳ trong suốt quá trình mang thai, ngày bé ra đời.