Got error 28 from storage engine
1 : SELECT A.*, C.name as c_name, C.id_cate, C.title_seo as c_title_seo FROM vn_articles AS A, vn_categories AS C WHERE C.id = A.cate_id AND A.cate_id in (8,10,11) AND A.status = 1 GROUP BY A.id ORDER BY A.views ASC, A.id ASC LIMIT 0, 10
Got error 28 from storage engine
1 : 
Got error 28 from storage engine
1 : SELECT A.*, C.name as c_name, C.id_cate, C.title_seo as c_title_seo FROM vn_articles AS A, vn_categories AS C WHERE C.id = A.cate_id AND C.id in(select id from vn_categories where id_cate in(3) OR id in(3) )  AND A.status = 1 AND A.posting_date < 1603400563 GROUP BY A.id ORDER BY A.views ASC, A.id DESC LIMIT 0, 3
Got error 28 from storage engine
1 : 
Got error 28 from storage engine
1 : SELECT A.*, C.name as c_name, C.id_cate, C.title_seo as c_title_seo FROM vn_articles AS A, vn_categories AS C WHERE C.id = A.cate_id AND C.id in(select id from vn_categories where id_cate in(1) OR id in(1) )  AND A.status = 1 AND A.posting_date < 1603400563 GROUP BY A.id ORDER BY A.posting_date DESC, A.id DESC LIMIT 0, 5
Got error 28 from storage engine
1 : 
Got error 28 from storage engine
1 : SELECT A.*, C.name as c_name, C.id_cate, C.title_seo as c_title_seo FROM vn_articles AS A, vn_categories AS C WHERE C.id = A.cate_id AND C.id in(select id from vn_categories where id_cate in(2) OR id in(2) )  AND A.status = 1 AND A.posting_date < 1603400563 GROUP BY A.id ORDER BY A.posting_date DESC, A.id DESC LIMIT 0, 5
Got error 28 from storage engine
1 : 
Xem lịch âm dương, lịch vạn niên, tử vi, ngày đẹp - Xem ngày đẹp

Lịch ngày hôm nay

  • Thứ sáu 23/10/2020 - Ngày 7/9 âm lịch.
  • (Hoàng Đạo)

  • Ngày Kỷ Hợi, tháng Bính Tuất, năm Canh Tý.
  • Giờ đầu ngày: Giáp Tý.
  • Tiết: Tiểu tuyết.
  • Giờ hoàng đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Xem chi tiết

Lễ hội Việt Nam - lịch Việt Nam


Tử vi 12 con giáp


Tử vi 12 cung hoàng đạo

Hanoi, VN bầu trời quang đãng

nhiệt độ từ 18 - 18℃, gió 0.5m/s, khả năng mưa 0%, áp suất 1014 hpa

- Nên làm: Cắt may áo màn (sẽ có lộc ăn).

👉 Xem chi tiết


Đang được quan tâm