Việc tốt nên làm, xấu không nên làm ngày 08/07/2000

Chọn ngày xem: 
Nhị thập bát tú - Việc nên làm, không nên làm

Lịch ngày 8/07/2000

  • Thứ bảy 8/07/2000 - Ngày 7/6 âm lịch.
  • (Hoàng Đạo)

  • Ngày Đinh Mão, tháng Quý Mùi, năm Canh Thìn.
  • Giờ đầu ngày: Canh Tý.
  • Tiết: Tiểu tuyết.
  • Giờ hoàng đạo: Tý (23-1), Dần (3-5), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Dậu (17-19)
Xem chi tiết


Nữ thổ Bức - Cảnh Đan: Xấu.

(Hung Tú) Tướng tinh con dơi, chủ trị ngày thứ 7.

- Nên làm: Kết màn, may áo.

- Kiêng làm: Khởi công tạo tác trăm việc đều có hại, hung hại nhất là trổ cửa, khơi đường tháo nước, chôn cất, đầu đơn kiện cáo.

- Ngoại lệ: Tại Hợi Mẹo Mùi đều gọi là đường cùng. Ngày Quý Hợi cùng cực đúng mức vì là ngày chót của 60 Hoa giáp. Ngày Hợi tuy Sao Nữ Đăng Viên song cũng chẳng nên dùng. Ngày Mẹo là Phục Đoạn Sát, rất kỵ chôn cất, xuất hành, thừa kế sự nghiệp, chia lãnh gia tài, khởi công làm lò nhuộm lò gốm ; NHƯNG nên dứt vú trẻ em, xây tường, lấp hang lỗ, làm cầu tiêu, kết dứt điều hung hại.

------- *** -------

Nữ tinh tạo tác tổn bà nương,

Huynh đệ tương hiềm tựa hổ lang,

Mai táng sinh tai phùng quỷ quái,

Điên tà tật bệnh cánh ôn hoàng.

Vi sự đáo quan, tài thất tán,

Tả lị lưu liên bất khả đương.

Khai môn, phóng thủy phùng thử nhật,

Toàn gia tán bại, chủ ly hương.

Xem các việc nên làm các ngày trong tháng

01-07-2000

02-07-2000

03-07-2000

04-07-2000

05-07-2000

06-07-2000

07-07-2000

08-07-2000

09-07-2000

10-07-2000

11-07-2000

12-07-2000

13-07-2000

14-07-2000

15-07-2000

16-07-2000

17-07-2000

18-07-2000

19-07-2000

20-07-2000

21-07-2000

22-07-2000

23-07-2000

24-07-2000

25-07-2000

26-07-2000

27-07-2000

28-07-2000

29-07-2000

30-07-2000

31-07-2000

Hanoi, VN mây u ám

nhiệt độ từ 34 - 34℃, gió 3.02m/s, khả năng mưa 99%, áp suất 1006 hpa

Đang được quan tâm