Tuổi Dậu Hợp Tuổi Gì Trong Làm Ăn, Hôn Nhân Vợ Chồng?

Người tuổi Dậu sinh năm: Đinh Dậu (1957), Kỷ Dậu (1969), Tân Dậu (1981), Quý Dậu (1993). Theo tử vi lục thập hoa giáp, tuổi Dậu tam hợp với tuổi Tỵ & Sửu, lục hợp với tuổi Thìn.

Tuổi Thân Hợp Tuổi Gì Trong Làm Ăn, Hôn Nhân Vợ Chồng?

Người tuổi Thân sinh năm: Bính Thân (1956), Mậu Thân (1968), Canh Thân (1980), Nhâm Thân (1992). Theo tử vi lục thập hoa giáp, tuổi Thân tam hợp với tuổi Tý & Thìn, lục hợp với tuổi Tỵ

Tuổi Mùi Hợp Tuổi Gì Trong Làm Ăn, Hôn Nhân Vợ Chồng?

Người tuổi Mùi sinh năm: Ất Mùi (1955), Đinh Mùi (1967), Kỷ Mùi (1979), Tân Mùi (1991), Quý Mùi (2003). Theo tử vi lục thập hoa giáp, tuổi Mùi tam hợp với tuổi Hợi & Mão, lục hợp với tuổi Ngọ.

Tuổi Ngọ Hợp Tuổi Gì Trong Làm Ăn, Hôn Nhân Vợ Chồng?

Người tuổi Ngọ sinh năm: Giáp Ngọ (1954), Bính Ngọ (1966), Mậu Ngọ (1978), Canh Ngọ (1990). Theo tử vi lục thập hoa giáp, tuổi Ngọ tam hợp với tuổi Dần & Tuất, lục hợp với tuổi Mùi.

Tuổi Tị Hợp Tuổi Gì Trong Làm Ăn, Hôn Nhân Vợ Chồng?

Người tuổi Tỵ sinh năm: Ất Tỵ (1965), Đinh Tỵ (1977), Kỷ Tỵ (1989). Theo tử vi lục thập hoa giáp, tuổi Tỵ tam hợp với tuổi Dậu & Sửu, lục hợp với tuổi Thân.
Xem tuổi làm ăn, tuổi kết hôn như một phong tục của người Việt ta từ xưa cho tới ngày nay. Theo đó, nếu hợp tác làm ăn và kết duyên vợ chồng với người hợp tuổi thì sẽ được thuận lợi, lâu bền. Vậy tuổi Tỵ hợp tuổi gì? Chi tiết ra sao mời bạn đọc theo dõi bài viết.

Tuổi Thìn Hợp Tuổi Gì Trong Làm Ăn, Hôn Nhân Vợ Chồng?

Người tuổi Thìn sinh năm: Giáp Thìn (1964), Bính Thìn (1976), Mậu Thìn (1988), Canh Thìn (2000). Theo tử vi lục thập hoa giáp, tuổi Thìn tam hợp với tuổi Thân & Tý, lục hợp với tuổi Dậu.

Tuổi Sửu Hợp Tuổi Gì Trong Làm Ăn, Hôn Nhân Vợ Chồng?

Người tuổi Sửu thuộc các tuổi với năm sinh: Tân Sửu (1961), Quý Sửu (1973), Ất Sửu (1985), Đinh Sửu (1997). Theo tử vi lục thập hoa giáp, tuổi Sửu tam hợp với tuổi Tỵ & Dậu lục hợp với tuổi Tý.

Tuổi Mão Hợp Tuổi Gì Trong Làm Ăn, Hôn Nhân Vợ Chồng?

Người tuổi Mão sinh năm: Quý Mão (1963), Ất Mão (1975), Đinh Mão (1987), Kỷ Mão (1999), Theo tử vi lục thập hoa giáp, tuổi Mão tam hợp với tuổi Hợi & Mùi, lục hợp với tuổi Tuất.

Tuổi Dần Hợp Tuổi Gì Trong Làm Ăn, Hôn Nhân Vợ Chồng?

Người tuổi Dần sinh năm: Nhâm Dần (1962), Giáp Dần (1974), Bính Dầ n (1986), Mậu Dần (1998). Theo tử vi lục thập hoa giáp, tuổi Dần tam hợp với tuổi Ngọ & Tuất, lục hợp với tuổi Hợi.

9 mục

Danh mục