Bói Ngày Sinh Và Tuổi Dậy Thì

21/03 - 20/04 21/04 - 21/05 22/05 - 21/06 22/06 - 21/07 23/07 - 23/08 24/08 - 22/09
23/09 - 23/10 24/10 - 22/11 23/11 - 21/12 22/12 - 20/01 22/01- 18/02 19/02 - 20/02
Aries (Miên Dương)

Bạn là người tự tin, với những thay đổi của tuổi dậy thì, bạn đón nhận khá bình tĩnh. Với những kiến thức tuổi dậy thì, bạn tìm hiểu và sẵn sàng chia sẻ cho bạn bè nếu họ cần.

Kết quả

This dialog with colored overlay