Bói Ngày Sinh

Đã bao giờ bạn nghĩ đến nếu mình sinh ra ở Hàn Quốc thì mình tên là gì chưa? muốn biết tên Tiếng Hàn của bạn như thế nào?
Chúng ta hãy thử tìm hiểu con số ứng với ngày sinh của bạn :

Ngày Tháng Năm

 

Kết quả

This dialog with colored overlay