Ngày sinh và nụ hôn

21/03 - 20/04 21/04 - 21/05 22/05 - 21/06 22/06 - 21/07 23/07 - 23/08 24/08 - 22/09
23/09 - 23/10 24/10 - 22/11 23/11 - 21/12 22/12 - 20/01 22/01- 18/02 19/02 - 20/02
Aries (Miên Dương)

Nụ hôn của Miên Dương thật nhanh và thật đam mê, tràn đầy khát vọng nhất thời, chợt hiện, chợt biến.

Kết quả

This dialog with colored overlay