Giải Mã Điềm Báo
Máy mắt Nhảy mũi Mắt nóng Tai ù Thịt giật Hồi hộp
Nồi kêu Lửa cười Chó Sủa Quạ kêu Chim heo kêu Chim khách kêu
MÁY MẮT

Máy mắt là một điềm thông thường hơn hết mà mỗi người trong chúng ta đều biết. Đó là một tác động tự nhiên xảy ra; bất cứ lúc nào mà không làm sao khống chế được, ngoại trừ tác động ấy ngừng lại, cũng tự nhiên như lúc xảy ra.
Về sự ứng nghiệm của loại điềm này thì mỗi người hiểu một nghĩa khác nhau và gần như do sự truyền khẩu, mà không căn cứ vào đâu cả. Đại khái đàn ông máy mắt phải là tốt, máy mắt trái là xấu. Còn đàn bà thì ngược lại. Đó là lề lối thông thường dựa trên nguyên tắc "nam tả nữ hữu", mà chúng ta có thể nói là khá sai lầm, nếu không bảo là vô căn cứ.
Theo nghiên cứu qua những sách Đông Tây nêu trên, thì giá trị của điềm máy mắt tương đồng như sau, bất luận là nam hay nữ.

Máy mắt trái
- 23 giờ đến 01 giờ: có bạn bè ở xa về.
- 01 giờ đến 03 giờ: buồn bực do người trong thân gây ra.
- 03 giờ đến 05 giờ: có người mang tài lợi đến.
- 05 giờ đến 07 giờ: có người âm thầm giúp đỡ mình, sẽ có tin trong vài ngày.
- 07 giờ đến 09 giờ: có khách quấy rầy.
- 09 giờ đến 11 giờ: có người mời ăn uống.
- 11 giờ đến 12 giờ: có người đem tin vui về.
- 13 giờ đến 15 giờ: có tin vui.
- 15 giờ đến 17 giờ: gặp chuyện bất ngờ về tình cảm.
- 17 giờ đến 19 giờ: có khách sang đến nhà bàn chuyện hôn nhân, hay chuyện làm ăn.
- 19 giờ đến 21 giờ: việc suy tính trong lòng sắp thành tựu.
- 21 giờ đến 23 giờ: có khách quí đến nhà.

Máy mắt phải
- 23 giờ đến 01 giờ: có rượu thịt, ăn uống.
- 01 giờ đến 03 giờ: có người thân nhắc nhở.
- 03 giờ đến 05 giờ: sắp có tin lành đem đến.
- 05 giờ đến 07 giờ: tài lợi bất ngờ.
- 07 giờ đến 09 giờ: có lời ăn tiếng nói, đề phòng có thể đến tụng đình.
- 09 giờ đến 11 giờ: có kẻ gây chuyện, đề phòng xô xát.
- 11 giờ đến 12 giờ: đề phòng tai nạn hoặc mất của.
- 13 giờ đến 15 giờ: hao tài không đáng kể.
- 15 giờ đến 17 giờ: có người khác phái đang tưởng nhớ đến mình.
- 17 giờ đến 19 giờ: có bà con ở xa đến thăm.
- 19 giờ đến 21 giờ: có người rủ đi du lịch.
- 21 giờ đến 23 giờ: có chuyện rắc rối, làm mang lời ăn tiếng nói.

Kết quả

This dialog with colored overlay