Bói Điểm Yếu Của Chàng

21/03 - 20/04 21/04 - 21/05 22/05 - 21/06 22/06 - 21/07 23/07 - 23/08 24/08 - 22/09
23/09 - 23/10 24/10 - 22/11 23/11 - 21/12 22/12 - 20/01 22/01- 18/02 19/02 - 20/02
Aries (Miên Dương)

Sao Hoả - thần Chiến tranh - chiếu thẳng vào đầu chàng này nên đừng có ngạc nhiên nếu chàng thuộc loại nóng như lửa và khoái chỉ tay năm ngón ngay cả khi hai người mới gặp nhau có 5 phút. Chàng mạnh mẽ, cởi mở nhưng lại luôn cho mình là trung tâm của vũ trụ và cực kỳ liều lĩnh. Cả thèm chóng chán và hay bỏ dở việc cũng là quái tính khó chịu của chàng.

Cách điều trị

Mặc dù thích chỉ huy người khác nhưng nếu gặp phải một đối tượng cừu non bảo gì nghe nấy chàng sẽ chán ngấy ngay -> hãy bướng bỉnh một chút để cho chàng thấy rằng chàng cũng thường thôi và nên tự thân vận động trước khi sai bảo người khác. Cái tính nóng nảy thì có thể điều trị bằng sự dịu dàng, hãy dịu xuống để làm chàng nguội bớt và sau đó dùng lý lẽ mà thuyết phục bởi các ông sao Hoả này tuy nóng nhưng cũng khá là biết điều. Còn sự liều lĩnh ư? Hãy chứng tỏ bạn còn là... bố của liều () và lúc đó bạn sẽ thấy chàng can ngăn bạn ngay. Bạn sẽ hiểu rằng chàng cũng chỉ là một chú cừu non nóng nảy mà thôi. (chẹp... ai lèm theo mà có chuyện gì thì đừng đổ thừa nhá)

Kết quả

This dialog with colored overlay