Việc tốt nên làm, xấu không nên làm ngày 06/05/2022

Chọn ngày xem: 
Nhị thập bát tú - Việc nên làm, không nên làm

Lịch ngày 6/05/2022

  • Thứ sáu 6/05/2022 - Ngày 6/4 âm lịch.
  • (Hoàng Đạo)

  • Ngày Kỷ Mùi, tháng Ất Tỵ, năm Nhâm Dần.
  • Giờ đầu ngày: Giáp Tý.
  • Tiết: Tiểu tuyết.
  • Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Xem chi tiết


Cang kim Long - Ngô Hán: Xấu.

(Hung Tú) Tướng tinh con Rồng, chủ trị ngày thứ 6

- Nên làm: Cắt may áo màn (sẽ có lộc ăn).

- Kiêng làm: Chôn cất bị Trùng tang. Cưới gả e phòng không giá lạnh. Tranh đấu kiện tụng lâm bại. Khởi dựng nhà cửa chết con đầu. 10 hoặc 100 ngày sau thì gặp họa, rồi lần lần tiêu hết ruộng đất, nếu làm quan bị cách chức. Sao Cang thuộc Thất Sát Tinh, sanh con nhằm ngày này ắt khó nuôi, nên lấy tên của Sao mà đặt cho nó thì yên lành

- Ngoại lệ: Sao Cang ở nhằm ngày Rằm là Diệt Một Nhật: Kiêng làm rượu, lập lò gốm lò nhuộm, vào làm hành chánh, thừa kế sự nghiệp, thứ nhất đi thuyền chẳng khỏi nguy hại ( vì Diệt Một có nghĩa là chìm mất ).

Sao Cang tại Hợi, Mẹo, Mùi trăm việc đều tốt. Thứ nhất tại Mùi.

------- *** -------

Cang tinh tạo tác Trưởng phòng đường,

Thập nhật chi trung chủ hữu ương,

Điền địa tiêu ma, quan thất chức,

Đầu quân định thị hổ lang thương.

Giá thú, hôn nh0ân dụng thử nhật,

Nhi tôn, Tân phụ chủ không phòng,

Mai táng nhược hoàn phùng thử nhật,

Đương thời tai họa, chủ trùng tang.

Xem các việc nên làm các ngày trong tháng

01-05-2022

02-05-2022

03-05-2022

04-05-2022

05-05-2022

06-05-2022

07-05-2022

08-05-2022

09-05-2022

10-05-2022

11-05-2022

12-05-2022

13-05-2022

14-05-2022

15-05-2022

16-05-2022

17-05-2022

18-05-2022

19-05-2022

20-05-2022

21-05-2022

22-05-2022

23-05-2022

24-05-2022

25-05-2022

26-05-2022

27-05-2022

28-05-2022

29-05-2022

30-05-2022

31-05-2022

Hanoi, VN mưa vừa

nhiệt độ từ 25 - 25℃, gió 1.72m/s, khả năng mưa 100%, áp suất 1011 hpa

Đang được quan tâm