Việc tốt nên làm, xấu không nên làm ngày 18/04/2009

Chọn ngày xem: 
Nhị thập bát tú - Việc nên làm, không nên làm

Lịch ngày 18/04/2009

  • Thứ bảy 18/04/2009 - Ngày 24/3 âm lịch.
  • (Hoàng Đạo)

  • Ngày Quý Tỵ, tháng Mậu Thìn, năm Kỷ Sửu.
  • Giờ đầu ngày: Nhâm Tý.
  • Tiết: Tiểu tuyết.
  • Giờ hoàng đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Xem chi tiết


Liễu thổ Chương - Nhậm Quang: Xấu.

(Hung Tú) Tướng tinh con gấu ngựa, chủ trị ngày thứ 7.

- Nên làm: Không có việc chi hạp với Sao Liễu.

- Kiêng làm: Khởi công tạo tác việc chi cũng hung hại. Hung hại nhất là chôn cất, xây đắp, trổ cửa dựng cửa, tháo nước, đào ao lũy, làm thủy lợi.

- Ngoại lệ: Tại Ngọ trăm việc tốt. Tại Tị Đăng Viên: thừa kế và lên quan lãnh chức là 2 điều tốt nhất. Tại Dần, Tuất rất kỵ xây cất và chôn cất : Rất suy vi.

------- *** -------

Liễu tinh tạo tác chủ tao quan,

Trú dạ thâu nhàn bất tạm an,

Mai táng ôn hoàng đa bệnh tử,

Điền viên thoái tận, thủ cô hàn,

Khai môn phóng thủy chiêu lung hạt,

Yêu đà bối khúc tự cung loan

Cánh hữu bổng hình nghi cẩn thận,

Phụ nhân tùy khách tẩu bất hoàn.

Xem các việc nên làm các ngày trong tháng

01-04-2009

02-04-2009

03-04-2009

04-04-2009

05-04-2009

06-04-2009

07-04-2009

08-04-2009

09-04-2009

10-04-2009

11-04-2009

12-04-2009

13-04-2009

14-04-2009

15-04-2009

16-04-2009

17-04-2009

18-04-2009

19-04-2009

20-04-2009

21-04-2009

22-04-2009

23-04-2009

24-04-2009

25-04-2009

26-04-2009

27-04-2009

28-04-2009

29-04-2009

30-04-2009

Hanoi, VN mưa nhỏ

nhiệt độ từ 30 - 30℃, gió 3.22m/s, khả năng mưa 3%, áp suất 1009 hpa

Đang được quan tâm