Người giàu không bao giờ đặt 5 món đồ này trong nhà

Theo quan niệm phong thủy, giữ những món đồ này sẽ làm ảnh hưởng tiêu cực đến nguồn năng lượng của căn nhà.

Phong thủy là gì? Tại sao người giàu đều rất quan tâm đến phong thủy?

Phong thủy không phải là tín ngưỡng hay mê tín dị đoan. Nó là hệ quả của một quá trình nghiên cứu, mài mò, sáng tạo các quy luật tương tác của tự nhiên, môi trường. Đây còn là phương pháp thay đổi hiệu ứng tương tác của môi trường lên cuộc sống của con người.

2 mục

Danh mục