Nguồn gốc và ý nghĩa của Tết ông Công ông Táo ngày 23 tháng Chạp

Ngày 23 tháng chạp hằng năm Âm lịch, người ta quen lệ tiễn ông Táo về trời. Người miền Bắc gọi là Chạp ông Công, người miền Nam gọi cách cụ thể hơn là ngày đưa ông Táo về Trời

Mâm cỗ cúng ông Công, ông Táo đơn giản, đầy đủ nhất 2022

Lễ vật, mâm cúng ông Công, ông Táo 23 tháng Chạp được các gia đình chú trọng, thể hiện lòng thành kính tiễn các Táo về trời suôn sẻ.

2 mục

Danh mục