Tướng rốn của người phụ nữ phú quý

Soi vào rốn 5 giây biết ngay tướng người phụ nữ được Thần Tài sủng ái, cả đời phú quý

Tướng rốn phụ nữ nói lên vận mệnh

Nhìn tướng rốn biết người phụ nữ chân tình hay lả lơi: Mệnh phượng hoàng tiểu thư hay nô tì trọn kiếp.

Nhìn tướng rốn đoán số phận sang hèn

Theo nhân tướng học, rốn là bộ phận biểu thị trí tuệ và phúc lộc của một người. Chỉ cần dựa vào hình dạng, kích thước, độ nông sâu của rốn có thể biết ngay số phận của một người.

Vinh hoa phú quý thể hiện qua tướng rốn

Nhìn tướng rốn biết ngay tương lai VINH HOA PHÚ QUÝ hay NGHÈO KHÓ MẠT VẬN

Hình dạng của rốn cũng nói lên tính cách, mối quan hệ tình cảm của bạn

Nhân tướng học xem cách này có thể hơi kỳ lạ, nhưng thông qua cấu trúc, màu sắc từ rốn của mình, bạn chắc chắn sẽ biết thêm nhiều điều quan trọng.

5 mục