Thế nào là ngũ hành tương sinh, ngũ hành tương khắc

Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ là các yếu tố trong thuyết ngũ hành tồn tại song hành, dựa trên sự tương tác qua lại lẫn nhau, không thể phủ nhận, tách rời yếu tố nào. Giữa các yếu tốt là mối quan hệ tương sinh, tương khắc, phản sinh, phản khắc lần nhau.
Mời bạn đọc cùng tìm hiểu về ngũ hành tương sinh, tương khắc trong bài viết dưới đây:

1 mục

Danh mục