Sao Vân Hớn là sao tốt hay xấu? Cách cúng giải hạn sao Vân Hớn

Sao Vân Hớn là hung tinh trong Cửu Diệu niên hạn. Do vậy, vào năm tuổi bản mệnh cần chú ý nhiều hơn để giảm bớt vận hạn và gặp nhiều may mắn. Vậy sao Vân Hớn hợp và kỵ những màu sắc nào, tuổi nào sẽ bị sao chiếu mạng?

Tính cách của từng người thể hiện qua dáng ngón tay

Hình dáng của ngón tay có thể tố cáo phần nào về tính cách mỗi người. Hãy bỏ 1 giây nhìn hình dáng ngón tay và đọc "chuẩn vị" tính cách của một người.

2 mục

Danh mục