Sao Thổ Tú là gì, tốt hay xấu và chiếu mạng những năm tuổi nào

Trong 9 sao chiếu mạng thì sao Thổ Tú mang vận xấu, chủ về việc liên quan đến công danh, sự nghiệp. Khi gặp, bản mệnh cần chú ý và cẩn trọng nhiều hơn để xua điềm dữ, rước điềm lành. Vậy sao Thổ Tú chiếu mạng những năm tuổi nào và cách hóa giải ra sao?

1 mục

Danh mục