Hanoi, VN mây u ám

nhiệt độ từ 18 - 18℃, gió 3.52m/s, khả năng mưa 100%, áp suất 1016 hpa