Hanoi, VN ít mây

nhiệt độ từ 17 - 17℃, gió 2.25m/s, khả năng mưa 23%, áp suất 1015 hpa