Hanoi, VN mây u ám

nhiệt độ từ 33 - 33℃, gió 3.8m/s, khả năng mưa 94%, áp suất 1004 hpa