Hanoi, VN mây u ám

nhiệt độ từ 13 - 13℃, gió 4.79m/s, khả năng mưa 100%, áp suất 1021 hpa