Hanoi, VN mây u ám

nhiệt độ từ 19 - 19℃, gió 4.56m/s, khả năng mưa 100%, áp suất 1018 hpa