Hanoi, VN mây u ám

nhiệt độ từ 29 - 29℃, gió 3.36m/s, khả năng mưa 99%, áp suất 1001 hpa