Hanoi, VN mây u ám

nhiệt độ từ 28 - 28℃, gió 5.57m/s, khả năng mưa 97%, áp suất 1009 hpa