Hanoi, VN những đám mây vỡ

nhiệt độ từ 29 - 29℃, gió 5.6m/s, khả năng mưa 73%, áp suất 1008 hpa