Hanoi, VN mây u ám

nhiệt độ từ 33 - 33℃, gió 1.19m/s, khả năng mưa 100%, áp suất 1005 hpa