Hanoi, VN những đám mây vỡ

nhiệt độ từ 36 - 36℃, gió 1.19m/s, khả năng mưa 58%, áp suất 999 hpa