Hanoi, VN mưa nhỏ

nhiệt độ từ 32 - 32℃, gió 2.86m/s, khả năng mưa 100%, áp suất 1000 hpa