Hanoi, VN mây u ám

nhiệt độ từ 31 - 31℃, gió 1.91m/s, khả năng mưa 96%, áp suất 1001 hpa