Hanoi, VN những đám mây vỡ

nhiệt độ từ 29 - 29℃, gió 3.09m/s, khả năng mưa 77%, áp suất 1004 hpa