Hanoi, VN mây u ám

nhiệt độ từ 18.88 - 18.88℃, gió 4.56m/s, khả năng mưa 100%, áp suất 1018 hpa