Hanoi, VN mưa vừa

nhiệt độ từ 35 - 35℃, gió 1.27m/s, khả năng mưa 99%, áp suất 994 hpa