Hanoi, VN bầu trời quang đãng

nhiệt độ từ 27 - 27℃, gió 0.57m/s, khả năng mưa 6%, áp suất 1012 hpa