Hanoi, VN mây u ám

nhiệt độ từ 35 - 35℃, gió 1.88m/s, khả năng mưa 100%, áp suất 1004 hpa