Hanoi, VN mưa nhỏ

nhiệt độ từ 27 - 27℃, gió 4.29m/s, khả năng mưa 100%, áp suất 1007 hpa