Hanoi, VN mây u ám

nhiệt độ từ 24 - 24℃, gió 3.45m/s, khả năng mưa 86%, áp suất 1014 hpa