Hanoi, VN mây u ám

nhiệt độ từ 30 - 30℃, gió 2.02m/s, khả năng mưa 86%, áp suất 1001 hpa