Hanoi, VN những đám mây vỡ

nhiệt độ từ 26 - 26℃, gió 6.05m/s, khả năng mưa 63%, áp suất 1007 hpa