Hanoi, VN mây u ám

nhiệt độ từ 32 - 32℃, gió 4.99m/s, khả năng mưa 100%, áp suất 1002 hpa