Hanoi, VN những đám mây vỡ

nhiệt độ từ 36 - 36℃, gió 2.67m/s, khả năng mưa 70%, áp suất 998 hpa