Hanoi, VN những đám mây vỡ

nhiệt độ từ 21 - 21℃, gió 0.58m/s, khả năng mưa 80%, áp suất 1009 hpa