Hanoi, VN những đám mây vỡ

nhiệt độ từ 27 - 27℃, gió 2m/s, khả năng mưa 67%, áp suất 1007 hpa