Hanoi, VN mây u ám

nhiệt độ từ 28 - 28℃, gió 5.39m/s, khả năng mưa 99%, áp suất 1008 hpa