Hanoi, VN mây u ám

nhiệt độ từ 32 - 32℃, gió 5.27m/s, khả năng mưa 96%, áp suất 1005 hpa