Hanoi, VN mây u ám

nhiệt độ từ 21 - 21℃, gió 1.47m/s, khả năng mưa 94%, áp suất 1011 hpa