Hanoi, VN mây u ám

nhiệt độ từ 25 - 25℃, gió 3.45m/s, khả năng mưa 86%, áp suất 1014 hpa