Hanoi, VN mây u ám

nhiệt độ từ 17 - 17℃, gió 3.77m/s, khả năng mưa 92%, áp suất 1015 hpa