Hanoi, VN mây u ám

nhiệt độ từ 21 - 21℃, gió 0.55m/s, khả năng mưa 87%, áp suất 1008 hpa