Hanoi, VN mây u ám

nhiệt độ từ 12.8 - 12.8℃, gió 3.88m/s, khả năng mưa 100%, áp suất 1022 hpa