Hanoi, VN mây u ám

nhiệt độ từ 27 - 27℃, gió 3m/s, khả năng mưa 90%, áp suất 1008 hpa