Hanoi, VN mây u ám

nhiệt độ từ 29 - 29℃, gió 3.3m/s, khả năng mưa 88%, áp suất 1008 hpa